1857. november 22-én (47. szám)

 

Báró Prónay Gábor.

Templom-szenteléskor.

Tiz millió dollár. Elbeszélés. Irta Jókai Mór.

Hunyad vára pusztulásnak indul!

A biztositásról Irta Székely József.

Szerencs.

Nana Sahib.

TÁRHÁZ.

Hirdetések (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)