1857. november 15-én (46. szám)

 

Egy jelenés Jókai Mór „Dózsa György” czimü drámájából.

A király holtteste.

A biztositásról. Irta Székely József.

A sárosi vár romjai.

Idegen tyukfajok s a baromfitenyésztés Angliában.

TÁRHÁZ.

Hirdetések (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)