1857. november 1-én (44. szám.)

 

Arad.

Rongyos zászló.

A vitéz székely nemzet részletesb ismetetése.

Nagy-Varsányi ref. templom és régiségei. (Szabolcsmegyében).

A biztositásról. Irta Székely József.

TÁRHÁZ.

Vasárnapi Ujság 44-ik számához 1857.

Hirdetések (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)