1857. september 20-án (38. szám)

 

Az eperjesi kollegium.

Régi képek. Irta Vas Gereben.

Nemzetünk miveltsége az Árpádok alatt. Irta Vass József.

Mohács.

A trieszti vaspályaudvar.

TÁRHÁZ.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)