1857. september 6-án (36. szám)

 

Gróf Gvadányi József.

Két rozmarin. (Székely rege.)

Régi képek. Irta Vas Gereben.

Nemzetünk miveltsége az Árpádok alatt. Irta Vass József.

Beszterczebánya.

Magyar könyvtár a jénai egyetemben. (Poroszországban.)

TÁRHÁZ.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)