TARTALOM.

Kis-szántói Pethe Ferencz (arczkép). Br. – Hová mindig vágytam… Murányi Sándor. – Régi képek. Vas Gereben. – Nemzetünk miveltsége az Árpádok alatt (folyt.) Vass József. – Mária-Czel, bucsujáróhely Stajerországban (képpel). – Tárház: Kakas Márton a szinházban. Gazdákat érdeklő: A luczernás-rétek érdekében III. Irodalom és müvészet. Közlekedési eszközök. Mi ujság? Vidéki hir. Szinházi napló. Szerk. mondanivaló. Hetinaptár.

Felelős szerkesztő: Pákh Albert.