1857. augusztus 30-án (35. szám)
Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)

 

Gőzhajózási jelentés.

Tanitványul.

A valódiságérti jótállás mellett.

Gőzhajózási jelentés.

Egy népes mezővárosban

Gazdatiszti ajánlkozás!

Murphy ur a legnagyobb óriás.

Bajza versei.

Egy mérnöki gyakornok

Moll Seidlitz-pora.

Az uj törvénykönyvek népszerű előadása

Gyapju-szövet és finom posztó-gyár Gácson

A hitoktatás gyakorlati kézikönyve

Hebegők és dadogók

Válogatott magyar népdalok

A magyar nép könyve

Gőzhajók járása

A Magyar Sajtó

Ráth Mór bel- és külirodalmi könyvkereskedése

Arany János kisebb költeményei.

Patkányok

Hirdetés.

Pályázat tanitói állomásra.

Délibáb

Pályázat.

Jelenkor.

Concordatum fölvilágositása.

Mezei gazdákat érdeklő körlevél.

Jövő october hó 1-jén

Hirdetmény.

A patkányok