1857. augusztus 30-án (35. szám)

 

Kis-szántói Pethe Ferencz. (1762–1832.)

Hová mindig vágytam…

Régi képek. Irta Vas Gereben.

Nemzetünk miveltsége az Árpádok alatt. Irta Vass József.

Mária-Czel bucsujáróhely Stájerországban.

TÁRHÁZ.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)