1857. augusztus 23-án (34. szám)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg. – Előfizetési dij julius–decemberig azaz: 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai Ujdonságokkal” együtt csupán csak 3 ft. pp. Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetem utcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.