1857. augusztus 23-án (34. szám)

 

Egy 114 éves ember.

Betegségben.

Nemzetünk miveltsége az Árpádok alatt. Irta Vass József.

Léva vára. (Barsmegyében.)

Népviseletek.

TÁRHÁZ.

Vasárnapi Ujság 1857. évi 34-dik számához.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)