1857. augusztus 9-én (32. szám)

 

Virág Benedek. (1752–1830.)

Még egy dal Bérangertól. A vén kabát. Forditá: Szász Károly.

A szerelmes betyár.

Nemzetünk miveltsége az Árpádok alatt. Irta Vass József.

A kolosmonostori apátság maradványa.

Offenbánya, egyike a legnevezetesebb erdélyi bányásztelepeknek.

Nőnevelésünk s egy uj nőnövelde Losonczon.

TÁRHÁZ.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)