1857. augusztus 2-án (31 szám)

 

Béranger.

Gyermekkori emlékek. (BÉRANGER után PETŐFI).

Az istenhegyi székely hősleány. Elbeszélés, irta Jókai Mór.

A hauensteini alagut beszakadása.

Nőnevelésünk s egy uj nőnövelde Losonczon.

TÁRHÁZ.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)