1857. julius 26-án (30. szám)

 

Vasárnap Irta Edvi Illés Pál.

Kakas Márton siralmas históriája 1529-ből

Az istenhegyi székely hősleány. Elbeszélés, irta Jókai Mór.

Talált régiségek Lasztóczon.

Murány vára.

Ujabb lendületek a kisdedóvás körül.

Tárház.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)