1857. julius 5-én (27. szám)

 

Báthory Zsigmond.

Az utódtalan.

Bus leány.

Az istenhegyi székely hősleány. Elbeszélés, irta Jókai Mór.

A paraszt és a műveltség.

Szent-Benedek.

Jászó.

Talált régiségek s kőszéntelep.

Tárház.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)