1857. junius 21-én (25. szám)

 

Nagy-Várad.

Temetés után. Herepei Ottótól.

Az istenhegyi székely hősleány. Elbeszélés, irta Jókai Mór.

Zsófia főherczegnő Ő cs. Fensége gyászravatala Budán

Arad város hódolati ajándéka. Szentelt-viztartó.

A paraszt és a műveltség.

Tárház.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)