1857. junius 14-én (24. szám)

 

A Magyar Gazdasági Kiállitás. 1857. junius 6.–10-kén.

Az istenhegyi székely hősleány. Elbeszélés, irta Jókai Mór.

Beszterczebánya.

Vakon született 6 testvér és a hályog hazánkban.

A paraszt és a műveltség.

Tárház.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)