1857. aprilis 12-én (15. szám)

 

Báró Radák Istvánné.

Csikós élet. Petőfi Istvántól.

Kapy György uram leányai. Történeti beszély, irta P. Szathmáry Károly.

Nép- és tájrajzok.

Kálmán király és a dalmaták.

Göcseji hármasbeszéd. (Az ottani szólásmód szerint).

Tárház.

Vasárnapi Ujság 1857. évi 15-dik számához

Hirdetés.