1857. aprilis 5-én (14. szám)

 

Hajnácskeői gróf Vécsey Ágoston.

A csudafelhő. Lévai Józseftől.

Kapy György uram leányai. Történeti beszély, irta P. Szathmáry Károly.

Göcseji párbeszéd. (Az ottani tájszavak és szólásmód szerint).

Kliegl József hangjegyző-gépének rövid ismertetése.

Nép- és tájrajzok.

A szem-üvegek. Fáy Andrástól.

Tárház.

Hirdetés.