1857. január 25-én (4. szám)

 

Hajnik János.

A jó szolga. SÁROSY GYULÁTÓL.

Zsidó-iskola, az az: mit tanulhatunk a zsidóktól. (Farsangi merengés.) Irta EDVI ILLÉS PÁL.

A gyógy-testgyakorlat ügyében. (Levél a V. U. szerkesztőjéhez.)

A Dom Miguelezred hajdan és most. VAS GEREBENTŐL.

Kis-Szeben.

Tárház.