Ugy tudjuk, hogy egy illy lajstrom készülőben van s nem sokára közzé is fog tétetni. A „Vasárnapi Ujság” „Irodalom” rovata ezentul is figyelemmel kisérend minden e nemű ujabb jelenséget.

Szerk.