1857. január 18-án (3. szám)

 

Masjon J. A.

Agglegény (Genre.) TÓTH ENDRÉTŐL.

A Dom Miguelezred hajdan és most. VAS GEREBENTŐL.

Idősb báró Wesselényi Miklós életéből. Báró KEMÉNY ZSIGMOND után.

Az idő felosztásáról és az órák szabályozásáról.

Tárház.