Fekete világ.
Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR.

Czélja e kis munkának azt bebizonyitani, hogy mikor egy eredetileg miveletlen nép, melly különben hajlamánál fogva minden szépre és óra képes, a mivelődést abban keresi, hogy más polgáriasult népek külső szokásait majomkint eltanulja, s külsőségekben akar hozzájuk hasonlitani, a helyett, hogy saját nemzeti jellemét, ősi szokásait, nyelvét megtartva, ezeknek az alapján iparkodnék valódi miveltség után törekedni; akkor az illyen nép mindent vesztett, és semmit sem nyert, eladta a napot, vett az árán holdvilágot, tudatlan név helyett cserélt bolond nevet.

Mindezeket én itt szép hegedüszóban elfogom mondani: – a kinek fülei vannak a hallásra hallja meg . . . . . .