Midőn tudós hazánkfiának e közérdekü sorai világot látnak, ő épen azon napon tölti be munkás életének 70-ik esztendejét. A ki tudományával annyit használt, ki nemcsak világitott, de melegített is szelleme fényével, az örömmel láthatja évei megsokasulását. Az egész haza, különösen az összes irodalom legőszintébb üdvkivánata lepje meg derék veterán irónkat; ki azon boldog öntudatban emelheti fel fejét, hogy a mit írt, az mind jó és helyes volt, a mit tett, az mind hasznos és maradandó lett, a ki megismeré, az mind szerette és szereti most is. Adjon az ég neki áldásteljes napjaihoz több napokat, napjaihoz testi, lelki erőt, hogy még messze időkig lehessen az irodalom és nemzeti érzületnek tartós és szilárd oszlopa. Szerk.