FÖLHIVÁS.

Szerencsések levén a győri szinházat a jövő téli szakra megnyerni; azért felhivjuk a vidéki t. cz. szinésznőket s szinészeket, kik Győr műértő s szorgalmat méltányló közössége igényeinek megfelelni képeseknek érzik magukat, s oda ohajtanak is jönni: sziveskedjenek f. é. augusztus 1-ig R.-Komáromba bérmentett levelükben munkássági körük s igényeiket alólirtakkal tudatni. – R.-Komárom, május 6-án, 1856.

Hetényi József, Molnár György, a győri szinház igazgatói.

Melléklet: Előfizetési felhivás „István bácsi” 1857-diki Naptárára.

Felelős szerkesztő: Pákh Albert.

Kiadó-tulajdonos: Heckenast Gusztáv. – Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4-dik szám alatt Pesten.