Egyveleg.

Hasznos házi szer. A közel P … helységbenmultkor egy házas pár összeveszett, a férj is ur akart lenni a háznál, de az asszony is; ezen semmikép megegyezni nem tudtak, mindaddig, míg végre a férj, jogainak fenntartása érdekében, feleségét érzékenyen meg nem fenyitette. – Az asszony majd három napig sirással vesztegette el az időt, de csak ismét durczáskodott azon fogadással, hogy míg él, férjéhez nem fog szólni soha; a férj kapta magát papért sietett azon ürügy alatt, hogy neje beteg. A pap megérkezett, a mint a szobában körülnéz, kérdi a reábámuló fiatal menyecskét: ki itt a beteg? Én – szólt mosolyogva s pirulva az asszony, de tisztelendő uram atyám láttára minden bajom elmult. A pap hamar feltalálta magát s hamar odahagyta a házat; a férj is feltalálta magát, de az asszony is; s ezen időtől fogva még nem volt papra szükségök.