Szerkesztői nyilt posta.

G–i V–s: A közlött tény igen dicséretes, de nézetünk szerint, nem hirlapi elismerés, hanem szülei s nevelői méltánylás az ő legillőbb jutalma.

B–k. Ü–ny. – Ismét örökmozgony. Eddig bizonyosan észrevette ön, hogy a régiek már megelőzték önt. Mult számunkban a „Találmányok története” czimü czikkben a vizimalmok között előkerül egy találmány, melly ön örök mozgonyával egészen megegyez.

dr. M. D. Az „epekór érdekében” irt czikk lapunk körét tulhaladja.

Felelős szerkesztő: Pákh Albert.