Természettudományi tárgyak.

Időjóslat. Egy franczia földészeti társulat legutóbbi évkönyve következő időjárási rendszabályokat közöl:

Ha a hold délutáni négy óra és reggeli két óra közt lép valamellyik uj változásába, akkor szép meleg idő lesz nyárban, télben pedig erős hideg. Ha ellenben reggeli két és délutáni négy között lép az uj változásba, legyen az első vagy utolsó negyed, holdtölte, vagy ujhold, akkor változékony idő áll be.

Az emlitett társulat a szabályokat sok évi szorgalmas vigyázat után meri bátran kimondani. Mi is megkisérhetjük a nevezetes felfedezés valódiságát, csak a naptárakat kell nézegetnünk s minden hét esős, vagy száraz voltát feljegyeznünk.

*** Havannáhban egy orvos azt találta fel, hogy bizonyos kígyó mér4gével az ott pusztitó sárga hideglelést épen ugy belehet oltani, mint a himlőt. A beoltásra könnyü lz következik, melly egészen a sárgaláz jelenségeivel áll be, hanem azután rögtön elmulik s a beoltott többé e ragályt meg nem kapja. Leginkább ajánlja a sárgalázt az, hogy a ki már egyszer a valódi sárgalázon átesett, a beoltásra sem kapja meg a szelidebb lázt mint a bennszületett kreol sem, ki annak nincs kitéve. Ez által sok ezernyi ezer élet lesz megóva. Ollyan érdem ám ez, mint azé, ki a puskaport feltalálta. Hajdan a himlő is olly halálos járvány volt, mint a kolera most, míg egy derék ember feltalálta a himlő beoltást s ezáltal megszabaditá az emberi nemet e rettentő csapástól. Az ilyen ember neve aztán méltó hogy mindenki feljegyezze őt a kalendáriumába; irják Jenner-nek, olvasd pedig: Dsenner. A sárgaláz beoltását feltaláló neve még nem nyilvános.