1855. február 4-kén (5. szám)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy negyedrétű iven jelenik meg. –Előfizetési díj helyben: január–juniusi folyamra azaz: hat hónapra 1 ft. 30 kr.  Házhoz küldve 2 ft. pp.

Postán elküldve minden egyéb költség nélkül: január–juniusi folyamra azaz: hat hónapra 2 ft. pp. – Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasitandó. –Landerer és Heckenast, kiadók, egyetem-utcza 4. sz. a.