1855. február 4-kén (5. szám)

 

Cathcart tábornok.

Az akh-tiári fogoly. – Elbeszélés Jókai Mórtól.

Vadászképek a nagy világból. – Catlin nyomán Dr. Hegedüs.

A zuávok macskái.

Északamerika vadindusai.

Táj- és népismertetés.

Nehány szó „István bácsi”-ról.

Természettudományi tárgyak.

Egyveleg.

Nemzeti szinészet.

Tárogató.

Szerkesztői könyvtár.

Szerkesztői nyilt posta.