A török szultán palotája Sztambulban.

Az ozmanok uralkodója nem csupán a szerályban lakik, neki sok palotája van mind a városban, mind azon kivül, a mi onnan eredhet, miszerint minden szultán iparkodott egy ujabb palota fényével elődeit felülmulni. Abdul Medzsid szultán palotája Dolmabagdzsén bizonyosan legszebb valamennyi között, ez csupa márványból és kőből van épitve, ellenkezőleg a törökök különös előszeretetével a fából épitkezés iránt. Jelen képünk csak egy bejáratát mutatja e palotának; képzelhetni milly nagyszerü lehet az egész. A keleti ragyogvány és képzeletgazdagság europai műizléssel párosulva látszik rajta, s hasonlatossá teszi azt azon tündérregebeli várakhoz, mik az ezer egy éjszakában leiratvák. Homlokzata a márványtenger felé fordul, s kilátást nyújt egész Skutarira, a szerályra és jobbfelől Sztambulra. A keleti fajok hatalmasai mindenütt szerettek különös pompával elhalmozott épületeket emelni; illyen Spanyolországban a világhirü Alhambra. A szegények azonban annál nyomorultabb fagunyhókban laknak. Ennél sokkal kevesebb költészettel, de annál több igazsággal járó szokás, a mit mi követünk, kiknél a házak csaknem mind egyenlők s ugyanazon házban lakik az uradalmakkal biró főur, mellyben a szegény mesterember, csakhogy az egyik az első emeleten, másik a padlás-szobában.