Török adoma.

Magyarhonban történt, a török uralom korában, midőn a legutolsó török kalmár is megkivánta a nagyságos czimet, hogy egy szegény paraszt bevetődik egy illyen nagyságos török kalmárhoz.

– Nagyságos ur! egy mázsa kősóra volna szükségem. Beteg a tehenem s azzal akarnám nyalatni. Aztán házi szükségre is kellene.

– Szegény magyar! hát te nagyon szegény vagy. Na itt van ez a két darab, ez épen egy mázsa.

– Bizony szegény vagyok nagyságos uram, alig van mit egyem. Azért kérlek nagyságos uram, ne add drágán.

– Jól van szegény paraszt. Hát vedd el egy márjásért.

– Köszönöm nagyságos uram, de most nincs mivel kifizessem. Ha az aratásnak vége lesz, pontosan meghozom.

– No oda adom igy is, hanem hátha megcsalsz szegény paraszt? én azt sem tudom, hogy hivnak. Hanem tudod mit? vidd el az egyiket s hadd itt a másikat zálogban.

És ugy tett. A paraszt elvitt félmázsa sót s a másik felét ott hagyta az egészért zálogban.

zS.