Mahmud életéből.

Az ázsiai mohamedán dynastiák között nevezetes helyet foglal el a ghasnawidáké, melyet 975 tájékán Ghasni és Kabulban Sebegteghin alapitott. Ennek fia volt Mahmud a hatalmas hóditó, ki a balki csatában (1009) annyi tatár törzset győzött le, s birodalmát Ispahantól Aralig s a Kaspi tengertől Indusig terjeszté ki. Rettegett fegyverének sulyát a hatalmas India is érezte.

Az India elleni hadjáratban, midőn Guzeráte királyságig nyomult, ez állam öszves népessége öszvegyült, hogy legfőbb szentségét, a somnathi templomot, megvédelmezze. De mit használt minden erőködése Mahmud harczedzett fegyveresei ellenében? 50,000 hindu esett el a város védelmében, a nélkül, hogy megmentését elérte volna. Mahmud végre az óriási szentség, a hires bálvány előtt állott. A papok mintegy százmillio forintnyi öszveget igértek Mahmudnak, csak hogy bálványuknak kegyelmezzen.

„S az utóvilág, mond Mahmud, azt mondja rólam, hogy bálványalkusz voltam?” S ollyat sujtott szekerczéjével a bálványra, hogy ez öszveomlott. A rom belsejéből pedig olly tömérdek kincs hullott ki, hogy ezek értéke a papok által ajánlott öszveget jóval felülmulta. –

Ugyanezen hadjáratban egy szegény hindu panaszkodott, hogy Mahmud egyik harczosa éjenként házára tör s nején erőszakot tesz. Mahmud parancsolá, hogy egy illy alkalommal hivja el őt.

Harmadik éjjel a hindu Mahmudhoz szalad azon jelentéssel, hogy a bevádolt házánál van. Mahmud testőreivel körülveszi a házat, eloltatja a fáklyákat s a tetten kapott bünöst rögtön lefejezteti. Meggyujtatja a fáklyákat, megtekinti a bünös tetemét s örömkiáltással térdre borul s hálaimát rebeg. Végeztével a bámuló hinduhoz fordul s igy szól:

„Tudd meg, hogy azt hittem, mikép a bünös fiaim egyike. Azért oltottam el a fáklyákat, nehogy atyai szeretetem kegyelemre birjon. Isten megjutalmazta igazságszeretetem: a bűnös idegen!”

S csak e meggyőződésre jutva, enyhitette éhségét három napi kinos bőjtölés után.

zS.