Kara Fatima.

Különös uj tünemény a török csatatéreken most egy asszonyalak: Kara Fatima; ki az oroszok ellen harczban személyesen részt veszen; a nő nem fiatal többé, közel hatvan éves, tehát nem lehet azt hinni felőle, hogy kalandvágy hozta e pályára; ő egy kurd törzs utolsó ivadéka, kinek testvérei, férfi rokonai mind elhullottak a harczban. A mint megtudá, hogy Törökország megtámadtatott; rögtön összegyüjté azon harczosokat, kik egykor atyjával s testvéreivel küzdöttek, s ő maga állt azoknak élére, s testvérei kardját felkötve, felvezeté őket Sztambulba, a megtámadott ozman birodalom védelmére. Lovasai mind a legjobban vannak fegyverezve s pompás paripákkal ellátva, s mint mondják, rendkivül ragaszkodnak urnőjükhez. – Kelet soha sem fog ki regényeiből.