Budapesti Hirlap

46

2–3

Előfizetési felhivás a

„Budapesti Hirlap”

julius-decemberi félévi folyamára.

A jövő félévben e lapnak egy – egyébiránt külön álló munkát képző és külön is megszerezhető – melléklete lesz, egy 10–12 ívnyi, finom izléssel irt franczia regény, csinos fordításban, e czím alatt: „Pontanges marquis.” Irta Girardin Emilné. – Ki a „Bp. P. Hirlap” t. cz. előfizetői közől – mire azonban kötelezve nincs – a fennirt és jövő julius közepén készen levő szép regényt birni akarja, azt az előfizetéshez csatlandó és a mellett beküldendő 20 = husz pkrért díjmentesen megkapja; nem előfizető számára ellenben vagy könyvárusi uton azon munka ára 1 = egy pft. – E munkából a nyomtatási költségek levonása után megmaradó egész összeg egy létesítendő magyar irói-nyugdíjalapítványra fordíttatik, melly intézet pártolását cz. Fáy András és Szemere Pál köztiszteletben álló hazánkfiai valának szívesek elvállalni.

Előfizetési feltételek:

Helyben: Félévre 8 pft. Évnegyedre 4 pft.

Vidékre: Félévre 10 pft. Évnegyedre 5 pft. 20 kr.

A julius közepén megjelenő franczia regénynyel együtt:

Helyben: Félévre 8 pft 20 kr. Évnegyedre 4 pft 20 kr.

Vidékre: Félévre 10 pft 20 kr. Évnegyedre 5 pft 40 kr.

Az előfizetés a lap kiadóhivatalában (Országut, Kunewalderház földszint) történik.

Szerk.