Részvét Hangjai

49

1

MÜLLER EMIL

könyvnyomdász urnál előfizetés fogadtatik el a pesti augustusi vásárra megjelenendő:

Részvét Hangjai

czimü albumra,

mellyet a pesti felgymnasium s mások közremunkálásával szerkeszt:

Huszár Imre és Sziegmund Vilmos.

E beszély- és versfüzér tiszta jövedelme a GARAY árváknak felsegélésére fordittatik.

Előfizetési ár, melly julius 30-káig fogadtatik el, 1 ft. p. p.