KERTÉSZET

kézikönyve

tüzetes utasitás

a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében.

A legujabb kutfők után irta.

GALGÓCZI KÁROLY.

1854. 16 iv 8-rét. Füzve. Ára 48 kr. p. p.

Bérmentesen beküldött 1 p.ftért postán bérmentve elküldetik.