Legfelsőbb nyiltparancs

48

1

Épen most jelent meg

Heckenast Gusztávnál

Pesten (barát-tér, kalap-utcza, 1-ső szám):

AZ ŐSISÉGI

s egyéb

birtokviszonyokat rendező

1852-ik nov. 29-diki

legfelsőbb nyiltparancs

ismertetése s magyarázata.

Irta

TÓTH LŐRINCZ,

hites ügyvéd s magyar akad. tag.

2-dik átdolgozott s bővitett kiadás.

Nagy 8-rét. Fűzve 1 forint 20 kr. p. p.