ELŐFIZETÉSI FELHIVÁS

a

,Vasárnapi Ujság’

hat hónapi az az: julius–decemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:

julius hótól december utóljáig postán küldve minden egyéb költség nélkül     1 ft. 30 kr. p. p.

Budapesten házhoz hordással szintén     1 ft. 30 kr. p. p.

A kiadó-hivatalból elvitetve     1 ft. – – p. p.

Tiz előfizetett példányra egy ingyen-példány jár.

Az előfizetési pénzeket e czim alatt:

„A Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalának

PESTEN,”

bérmentesen beküldetni kérjük.

Azon t. előfizetők, kik a „Vasárnapi Ujság” négy hónapi, az az mártius-juniusi számait birni óhajtják, azokkal postán küldve 1 ft.jával, a kiadó-hivatalból elvitetve pedig 40 kr.-jával p. p. folyvást szolgálhatunk.

A t. cz. gyűjtő-urak tisztelettel kéretnek a kezeiknél levő előfizetési ivek mielőbbi beküldésére, hogy a lapok elküldése annál gyorsabban eszközöltethessék.

Landerer és Heckenast kiadók,

egyetem-utcza, 4-dik. szám.