*) Elkésés biz az, és ez mindig meg fog történni ott, a hol az igazgatóság egész dicasterialis alakban van szerkesztve, s a vállalatok elébb a közgyülésre kerülnek, fontosan megvitattatnak, komolyan megfontoltatnak, s mig itt folnak, latolnak, az alatt egy ügyesebb vállalkozó minden kész alkalmat elszed előlük.
Szerk.