Jelenlegi gabona-ár.

Austriai mérők. – (Pengő pénzben.)

Pest, april 11-kén: Búza 6 ft. 24 kr. – 7 ft. 12 kr. – Kétszeres 6–6 ft. 12 kr. – Rozs 5 ft. 52 kr. – 6 ft. – Árpa 2 ft. 56 kr. – 3 ft. 44 kr. – Zab 2 ft. 24 kr. – 2ft. 28 kr. – Kukoricza 3 ft. 36 kr. – 3 ft. 52 kr.

Felelős szerkesztő: Pákh Albert.