OMIKK logo
Nemzetközi Technológia Transzfer
Innovation logo

2000. november-december


A tartalomból
 • Rendezvények
Az Európai Unió Innovációközvetítő központok hálózatának közgyűlése Kis- és középvállalatok (KKV) részvételi lehetőségei az EUREKA programban és az EU 5. Keretprogramban
Európa térkép
 
Konszolidáció és ambíció

Kivételes tapasztalataira alapozva az Innovációközvetítő Központok hálózata kulcsszerepet kíván játszani az Európai Unió vállalkozásfejlesztési és regionális politikájában - mondja Yannis Tsilibaris, az EU "Vállalkozás Főigazgatóság" IRC hálózatának vezetője. 

"A következő néhány évben racionalizálás fog lezajlani az üzleti szolgáltatások egyre zsúfoltabb piacán," - hangzik előrejelzése. "Egyedül az IRC hálózat kínál azonban szakszerű segítséget partnerkapcsolatok kialakításához és nemzetközi technológia-transzfer lebonyolításához. Folytatni kell az IRC-k alapfeladatát, a kis- és középvállalkozások segítését, különösen a technológia és know-how európai szintű megszerzése és átadása terén. Az ötödik kutatási keretprogram IRC projektjének első kétéves időszakára a hálózat mérhető célok elérését tűzte ki önmaga és regionális tagjai elé: technológiatranszfer ügyleteket kell lebonyolítani. Tsilibaris úr azonban stratégiai funkciók ellátását is várja a hálózattól. "A Vállalkozás Főigazgatóság új, integrált vállalkozásfejlesztési bizottsági politika kidolgozásával foglalkozik. Ezen belül az IRC hálózat tagjai hivatottak leginkább a politikaformálás és a vállalkozásfejlesztés támogatásának gyakorlati megvalósítása közötti közvetítő szerep betöltésére." - fejti ki. Arra is rámutat, hogy 2000 és 2006 között a Közösség strukturális alapjaiból mintegy 1 milliárd eurót (1999-es értéken) szánnak a régiók innovációs kapacitásának fejlesztését támogató akciókra. Ezen intézkedések a finanszírozás új formáit fogják terjeszteni, az induló vállalkozások alapítását segíteni, speciális üzleti szolgáltatásokat nyújtani, technológiatranszfert támogatni, illetve új kapcsolatokat kiépíteni a vállalkozások és az akadémiai szféra között. "Az innovációval kapcsolatban az egymás mellett létrehozott Európai Innovációs Régiók és az Innovációközvetítő Központok hálózata ideális kiegészítői egymásnak a regionális politika kialakításában és a regionális szolgáltatások nyújtásában"- magyarázza. Az IRC hálózat továbbá jelentős erőfeszítéseket kíván tenni az új kollégák továbbképzése terén is. "A Bizottság számára nagyon fontos, hogy az egész hálózat azonos intenzitással működjön" - mondja Tsilibaris. Természetesen a tapasztaltabb IRC központoknak és ügyfeleiknek is az az érdeke, hogy a hálózat a lehető leggyorsabban, korlátlanul hozzájusson a társult országokban felmerülő technológiai igényekhez és szabad kapacitásokra vonatkozó információkhoz. 

A Nemzetközi Technológia-Transzfer (NTT) az EU-INFO Hírlevél melléklete, és az EU MIK/IRC Hungary konzorcium hírlevele.

Az EU MIKaz Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja, melynek hivatalos neve angolul IRC Hungary (IRC - Innovation Relay Centre).

Szerkesztő: Daczó Zsuzsa
A szerkesztőség címe: 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 
EU INFO Szolgálat, IRC Hungary
1088 Budapest Múzeum u. 17.
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 12.
Tel: 267-4318
Fax: 338-2702
E-mail: daczo@omk.omikk.hu
Honlap: http://irc.omikk.hu
Felelős kiadó: Dr. Herman Ákos

 
EU MIK IRC Hungary konzorcium tagjai

Koordinátor

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár / OMIKK/

Projektkoordinátor: Nyerges Gyula
Projektfelelős: Daczó Zsuzsa
Cím: 1088 Budapest,Múzeum u.17.
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 12.
Tel: 429-0624, 267-4318, 
Fax: 338-2702
E-mail: irc@omk.omikk.hu
Honlap: http: //irc.omikk.hu

Partnerek

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Projektfelelős: Garab Kinga
Cím: 1116 Bp., Fehérvári út 130.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 426.
Tel: 382-1500, Fax: 382-1510
E-mail: garab@innostart.hu

Nemzetközi Technológiai Intézet /NETI/

Projektfelelős: Sipos Dávid
Cím: Budapest, Munkácsy M. u. 16.
Postacím: 1398 Budapest, Pf. 570.
Tel: 301-2071, 301-2030 
Fax: 332-3774
E-mail: sipos@mail.neti.hu

Alvállalkozók

Robottechnikai és Automatizálási Központ /CRA/

Projektfelelős:Tar József
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8
Tel: 210-2540, Fax: 333-9183
E-mail: jktar@zeus.banki.hu

VIVIDUS Műszaki Tanácsadó Kft.

Projekt felelős: Dr. Hidvégi Éva
Cím: 1116 Bp., Fehérvári út 144.
Tel/Fax: 206-0710
E-mail:h495híd@ella.hu

TREbAG Vagyon és Projektmenedzser Kft.
Projektfelelős:Kövesd Andrea
Cím: 1152 Bp., Szentmihályi út 131. 
Tel: 419-4087, Fax: 419-4172
E-mail: pkovesd@trebag.hu

Az IRC szolgáltatásai

Ha Önnek szüksége van egy új technológiára, akkor segítünk olyan európai partnert keresni, aki az eredményét kész megosztani Önnel.
Ha Ön olyan technológiával rendelkezik, amelyre másnak is szüksége lehet, akkor segítünk Önnek profithoz jutni a technológia hasznosítása révén.
Segítséget nyújtunk továbbá a technológiatranszfer lebonyolításában, és az EU által a kis- és középvállalkozásoknak szánt innovációs támogatások megszerzésében is.

Technológia audit végzése.
Technológiai auditot végzünk Önnél, vagyis az alkalmazott technológiákat minőségi és korszerűségi szempontok szerint felmérjük. Ennek célja azt megállapítani, hogy a cég a technológiatranszfer milyen lehetőségeit tudja hasznosítani.

A technológiabehozatal ösztönzése céljából az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • A külföldi cégek által közzétett technológia ajánlatokat kiközvetítjük magyar vállalkozásoknak.
 • Segítséget nyújtunk a magyar cégeknek a technológia igényeik megfogalmazásában.
 • Az IRC hálózat révén felkutatjuk azokat az európai cégeket, akik a hiányzó ismeretekkel, technológiákkal rendelkeznek.
 • Megszervezzük a partnerek találkozását, és igény szerint közreműködünk a tárgyalásoknál.
 • Közreműködünk a technológiabehozatal lebonyolításában.
A technológiakivitel ösztönzése céljából az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
 • A külföldi cégek által közzétett technológia igényeket kiközvetítjük magyar cégeknek.
 • Segítünk megfogalmazni a magyar alkalmazott kutatás, fejlesztés és ipar azon eredményeit, melyek európai cégek számára hasznosak lehetnek.
 • Az IRC hálózat révén felkutatjuk azokat, akik igénylik a feltárt eredményeket, technológiákat.
 • Megszervezzük a partnerek találkozását, és igény szerint közreműködünk a tárgyalásoknál.
 • Közreműködünk a technológiakivitel lebonyolításában.
Tájékoztatás az EU kis- és középvállalkozásokat támogató programjáról
 • A honlapunkon és a hírlevelünkben tájékoztatást adunk a pályázati kiírásokról.
 • Kérésre elküldjük a pályázatok információs csomagját.
 • Információs napokat szervezünk.
 • Munkatársaink segítenek a pályázati rendszerben eligazodni, és a pályázatokat a formai követelményeknek megfelelően elkészíteni.
A Nemzetközi TechnológiaTranszfer hírlevél

Hírlevelünk célja, hogy olyan fórumot biztosítson, amely az olvasók széles közönségét ismerteti meg a konzorcium tevékenységeivel. Ezáltal lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy a vállalkozások hasznosítsák és igényeljék szolgáltatásainkat.

Meghirdetjük a konzorcium partnerei által szervezett rendezvényeket, és hírt adunk technológiatranszferrel kapcsolatos hazai és európai eseményekről, rendez-vényekről is. Mivel az IRC Hungary fő feladata a nemzetközi technológia-transzfer elősegítése, hírlevelünkben kiemelt szerepet kapnak az ezzel kapcsolatos hírek, eredmények (sikertörténetek, tapasztalatok) és a külföldi partnerkeresések. A különböző területeken alkalmazott innovatív technológiák behozatalát és kivitelét azáltal is segítjük, hogy az IRC hálózaton keresztül beérkező legfrissebb technológia ajánlatokat és technológia igényeket röviden ismertetjük. Ezeket előzetes tájékoztatásul jelentetjük meg, részletesebb kínálat az IRC Hungary honlapján található, vagy az IRC munkatársaitól kérhető.
Az NTT az EU-INFO Hírlevél mellékleteként jelenik meg, és a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelével együtt is terjesztésre kerül.

Szívesen fogadunk hírlevelünkkel kapcsolatos olvasói véleményeket és javaslatokat.


 

RENDEZVÉNYEK

Az Európai Unió Innovációközvetítő Központok hálózatának közgyűlése

/5th Annual Meeting of the IRC Network/

Firenze, Olaszország, 2000. október 19-20.

Az Európai Unió 1993. óta működő innovációközvetítő központok hálózata, az IRC Network rendszeres megújuláson megy keresztül, mintegy négyéves szakaszokban. Ennek megfelelően, a 2000-2002. évekre létszámában megnövelt, és feladatkörében is megújított IRC hálózat idén tavasszal, illetve a volt "FEMIRC országokban" a nyár elején kezdte meg munkáját. A hálózatban résztvevő szervezetek, intézmények zöme gyakorlatilag a korábban már kellő tapasztalatot szerzett intézményekből került ki.

Új, és egyben alapvető fontosságú az IRC hálózat megváltozott feladatköre: egyértelműen és kizárólag az innováció és a nemzetközi technológiatranszfer, és a különféle innovációval kapcsolatos programok támogatása, az ezzel kapcsolatos információterjesztés, valamint az EU 5. KTF Keretprogramjának "Innováció és a kis- és közepes vállalatok részvételének ösztönzése" című horizontális programjával kapcsolatos tanácsadás áll a hálózat tevékenységének fókuszában.

A hálózat sorrendben ötödik, 2000. október 19-20-án Firenzében szervezett kétnapos közgyűlése, az elmúlt időszak eredményeinek és tapasztalatainak számbavétele mellett, felvázolta az IRC előtt álló feladatokat is. Az elmúlt időszakról szóló beszámoló méltatta a hálózatnak az EU 4. és 5. KTF Keretprogramjában való részvétel támogatásában elért eredményeket, az információs infrastruktúra létrehozását, de ugyanakkor ennek a tevékenységnek a lezárását, a nemzeti koordinátorok hálózatának hatáskörébe utalását is bejelentette. Ebben kivételt csak a már említett, az innovációval és a kis- és közepes vállalkozásokkal kapcsolatos program jelent.

Javier Hernandez-Ros úr, az IRC hálózat vezetőjének beszámolójában az eredmények között nyert említést az a 3066 technológiatranszfer kapcsolatfelvétel, ami 475 nemzetközi technológiatranszfer szerződéshez vezetett az 1997. október és 2000. április közötti időszakban, és amelynek létrejöttében az IRC hálózat tagjai közreműködtek. Aki foglalkozott valaha is nemzetközi technológiatranszferrel, tudatában van annak, hogy a viszonylag csekély szám milyen komoly erőfeszítéseket takar.

A hálózat jövőjével és a működés, az összehangolt, világosan átlátható tevékenység tartalmával és formájával egyaránt foglalkozott a konferencia.

A tartalom tekintetében Giulio Cesare Grata úr, az EU Vállalkozás Főigazgatósága Innovációs Igazgatóságának vezetője kiemelte az IRC hálózat szerepének fontosságát az innovációs kultúra, a kreatív, alkotó légkör kialakításában, amely azonban a helyi, nemzeti hatóságok hozzáállásától is függ. Az innovatív légkör megteremtésében és formálásában fontosnak tekinti az újonnan végzett szakemberek szerepét a vállalatalapításban, az oktatás, kutatás és gyakorlat kapcsolatának formálását a gazdasági élettel és a társadalom egészével. Előadásában arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy az IRC hálózat tevékenységének és küldetésének folyamatban lévő stratégiai felmérése és célirányos átalakítása után "… az IRC hálózat biztos jövőnek néz elébe". Ez világos üzenet a jövőre vonatkozóan: összehangolt, célirányos, eredményorientált munka és előremutató stratégia szilárdíthatja meg az IRC hálózat helyzetét, és az elért eredmények erősíthetik meg szerepének elismertségét.

Ennek a gondolatsornak a jegyében hangzott el több olyan, vitával követett előadás, ami a hálózat munkájának egységessé tételével kapcsolatos háttérmunkárva számolt be. Ezek közé tartoztak azok, a bizottságokban folyó háttérmunkáról foglalkozó beszámolók, amik az "IRC munka" szabványosításával, alkalmas módszerek kidolgozásával, illetve a "bevált gyakorlatok"-ból leszűrt tapasztalatok alapján kidolgozott, és bevezetésre tervezett eljárásokról szóltak. Ilyenek a technológia audit módszereinek egységesítése, az adatbázisok kialakítása, és a "technológia-börze" jellegű nemzetközi kapcsolatépítő rendezvények, találkozók szervezése.

Magyar részről a konferencián az EU MIK/IRC Hungary konzorcium mindhárom intézménye (OMIKK, INNOSTART, NETI) képviseltette magát.

Nyerges Gyula, az EU MIK/IRC HUNGARY projekt koordinátora

Az Európai Unió és a kis- és középvállalkozások támogatása

Az EU kutatási projektjeiben a KKV-k előnyt élveznek. Nemcsak azért, mert a Keretprogram költségvetésének 10%-át nekik címezték, de több speciális intézkedést is hoztak a részvétel-ük elősegítésére. Ezek közé sorolható az egy helyről megkapható sokirányú tájékoztatás mind a Tájékozódási Támogatással, mind a CRAFT részvételi formával kapcsolatban. Ezen intézkedéseknek köszönhetően az 5. Keretprogram első évében 3000-nél is több KKV jutott támogatáshoz. Ezek többsége 50 főnél is kevesebbet foglalkoztat, ami újabb bizonyíték arra, hogy az EU keretprogramjai nemcsak a nagy cégeket és az egyetemeket támogatják. Az Európai Bizottság gondot fordít arra, hogy a KKV-k mennyiségileg és minőségileg is bekerüljenek az EU kutatásaiba, és figyelmet fordít rájuk mindkét szempontból.

Projekt költségek és EU támogatás

Egy színvonalas pályázat elkészítése, beleértve a legalább két különböző országban tevékenykedő partnerek közreműködését is, mind időt, mind szakképzett munkaerőt igényel. A 4. KTF Keretprogramban végzett felmérés szerint partnerenként átlagosan 10 000 € és 15 000 € ráfordítás szükséges. A projekt vezetőjének (koordinátorának) költségei két-háromszor nagyobbak, mint a többi közreműködőjé. Ezen költségek enyhítésére dolgozták ki a Tájékozódási Támogatást a KKV-k számára. Ez lehetővé teszi, hogy a költségeiket háromnegyeddel csökkentsék, miközben megnövelik a projekttámogatás elnyerésének esélyét.

Forrás: SME Update, 2000/1, SME and Innovation Unit, Office for Official Publications of the European Communities

Kis- és középvállalatok (KKV) részvételi lehetőségei az EUREKA programban és az EU 5. Keretprogramban

INFORMÁCIÓS NAP az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságon

Az előadások az EUREKA programról és az EU 5. Keretprogram KKV alprogramjáról adnak tájékoztatást, majd nyitott, interaktív beszélgetés keretében a hallgatóság kérdéseire válaszolnak a szakértők.

Időpont: 2000. november 30. (csütörtök) 14.00-16.30
Helyszín: Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest, Szervita tér 8, 218 terem.

Regisztráció ügyében König Zsuzsához lehet fordulni. Telefon: (1) 3175900

Program:
14.00 Megnyitó (Dr. Szabó Gábor, helyettes államtitkár)
14.10 Előadás: EUREKA program ismertetése (Koncz Pál, osztályvezető)
14.40 Előadás: A KKV-k pályázati lehetőségei az EU 5. Keretprogramban (Kleinheincz Ferenc, főosztályvezető-helyettes)
15.10 Előadás: AZ EU Innovációközvetítő Központjának tevékenysége és szolgáltatásai (Nyerges Gyula, főtanácsos, EU-MIK/IRC iroda vezetője)
15.30 Vitafórum, kérdések és feleletek a KKV részvétellel kapcsolatosan

Kérdések és válaszok a KKV-k részvételi lehetőségeiről EU kutatási és fejlesztési projektekben

Hol kaphatok tájékoztatást és segítséget?
 

 • A KKV honlapon célszerű elkezdeni (http://www.cordis.lu/sme)
 • Kapcsolatba léphet a Nemzeti Kapcsolattartóval (NCP) tanácsért és segítségért a partnerkeresésben (névsoruk a http://www.cordis.lu/sme/src/sme-ncps.htm címen található)
 • KKV-ként felhasználhatja a Tájékozódási Támogatást, amely részben fedezi az EU projektjavaslatok elkészítésének költségeit. A jelentkezési űrlap és a kitöltési útmutató az információs brosúrában található (http://www.cordis.lu/sme/src/infopack.htm)
 • Saját költségén elkészített pályázatát jogában áll közvetlenül is benyújtani.

 •  

   

  Milyen esélyem van?

  A 4. EU K+F Keretprogramban két fő pályázattípus volt. Mindkettőben a kutatási költségek 50%-át lehetett megkapni az Európai Bizottságtól:
  -Együttműködésen alapuló kutatási projektek, amelyekben különféle szervezetek, köztük erőteljes kutatási kapacitással rendelkező KKV-k a kutatómunka egyes részeit elvégzik
  -Közös megbízáson alapuló (CRAFT) projekt, amelyet a kis kutatási kapacitású, vagy kutatási lehetőség nélküli KKV-k csoportjainak hoztak létre, hogy közösen tudjanak megbízni egy kutatásra vállalkozó idegen céget

 • Az együttműködésen alapuló kutatási pályázatoknak 23%-át támogatták, míg a CRAFT projektek támogatási aránya sokkal magasabb (42%) volt.
 • A Tájékozódási Támogatás alkalmazása lehetővé teszi a KKV-k számára, növeljék a sikeres találkozás esélyét, ami különösen azért fontos, mert ezekkel a lehetőségekkel többnyire az újoncok és a kis cégek élnek, amelyek enélkül nem is tudnák elkészíteni a pályázatukat. A kezdeti Tájékozódási Támogatás odaítélésének aránya 40 és 50% között volt.

 •  

   

  Mire tehetek szert?

  A korábbi programokban részt vett KKV-k szerint az előnyök a következők:

 • új know-how megszerzése
 • a kutatás költségeinek és kockázatának megosztása
 • fejlődő üzleti kapcsolatok más országokban tevékenykedő partnerekkel
 • tekintély

 •  

   

  EU támogatás Átlagos támogatási gyakoriság a 4. Keretprogramban
  Projekt típus Tájékozódási Támogatás (EA) Pályázat, ha EA-t alkalmaztak Pályázat közvetlen benyújtása
  Együttműködésen alapuló 41% 25% 23%
  CRAFT 47% 48% 42%


   
   

  Technológia ajánlatok és igények

  Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja (IRC Hungary) technológiatranszferrel kapcsolatos szolgáltatásai közé tartozik partnerkeresések közvetítése is. Az alábbiakban az IRC hálózaton keresztül angol nyelven beérkező legfrissebb partnerkereséseket tesszük közzé, téma szerinti csoportosításban. A rövid leírások az ajánlatok, illetve igények címét és a leírás első mondatát tartalmazzák, illetve egy referenciaszámot. Amennyiben ezek közül valamelyik (vagy több is) felkeltette az érdeklődésüket, kérésre elküldjük a részletes leírásokat E-mail-en vagy levélben, a referenciaszám alapján.

  További, illetve részletesebb leírásokat találnak az IRC Hungary honlapján, a következő címen: http://irc.omikk.hu

  Nagyon szívesen segítünk partnert keresni oly módon is, hogy az IRC hálózaton keresztül Európa más országaiban közzétesszük az Önök által megadott technológia ajánlatot vagy igényt. A jelentkezéshez szükséges űrlap megtalálható a honlapon, illetve kérésre elküldjük.

  Azok számára, akik elektronikus formában szeretnének hozzájutni részletes technológia ajánlatokhoz, illetve igényekhez, az általuk megadott témá(k)ban közzétett partnerkereséseket havi rendszerességgel elküldjük. Erre a szolgáltatásra elsősorban a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni, vagy az irc@omk.omikk.hu E-mail címen.
   
   

  AGRICULTURAL RESOURCES  Offer

  A specific biosensor for the detection of fructose in food stuff OO/UAH/05
  A specific method for the determination of fructose in food stuff has been developed.

  Androgenesis in plants ("in vitro" regeneration of plants by the culture of microspores or anthers) OO/UAH/08
  The technique is based on the technology of the "in vitro" culture of plant organs to get adult plant regeneration.

  Bacteriocins: small antimicrobial peptides against pathogenic microorganisms. OO/UCM/12
  The use of purified bacteriocins from lactic bacteria as drugs, instead of antibiotics, may protect humans and animals against topic and systemic diseases.

  Biological systems for decontaminating soil and water. OO/UCM/10
  Biological system for decontaminating polluted soil and water.

  Lactic acid bacteria producing bacteriocins: natural food preservatives. OO/UCM/11
  This research group is working on the biochemical, immunological and genetic characterisation of bacteriocins produced by lactic bacteria of meat origin.

  Supervising food that needs to be kept cool during European transport sfect
  A topical technical solution for the supervision of chilled food during transport has been developed within a European innovation project.

  Request

  Swedish horticultural nursery seeks technology and equipment for automated transport system in the production of small plants. HH.KRI.2
  A Swedish horticultural nursery is looking for technology and equipment for an automated transport system in the production of small plants.

  Technological assistance needed for developing a project for extracting plasma from the blood of poultry from a slaughterhouse IRC CIRCE- ITALY-
  An Italian enterprise is interested in receiving technological assistance in order to develop a project for extracting plasma from the blood of animals for slaughterhouses and for producing proteic flour.

  BIOLOGICAL SCIENCES  Offer

  Bacterial over-production of new liquenases by genes isolated from natural sources OO/CSIC/15
  The present invention describes novel gene sequences encoding bacterial (Bacillus) liquenases from soil "liquenaturases".

  Multiple genomic amplification of neutrotropic viruses OO/IS3/02
  It is a diagnostic technology that enables the detection of herpes virus and enterovirus using a multiple genomic amplification system.

  Novel beta-DNA polymerase from Leishmania infantum 00/CSIC/18
  The encoding gene for the beta DNA polymerase from the parasite protozoon Leishmania infantum has been cloned.

  RCRU - New Technology for novel Reversible Biosensor MAI RCRU
  RCRU (Reversible Competitive Recognition Unit) is a novel technology, enabling the production of new types of continuous, reversible, super sensitive biosensors with no need of regeneration or reagents during the operative life time of the sensor.

  Transgenic mice for the determination of agents which stimulate or repress epidermal hyperproliferation OO/CIEM/07

  We have generated transgenic mice expressing VEGF (vascular endothelial growth factor) on epidermis in response to hyperproliferative stimuli both endogenous and exogenous.

  ENERGY  Offer

  Fluidized bed combustion OO/CIEM/12
  Energy generation burning fossil fuels, wastes or mixtures of both using fluidised bed combustion technologies (circulating or bubbling).

  Gas lamp to listen radio or recharge batteries for mobile phones TO-715
  This gas lamp allows to power a radio or recharge batteries for a mobile phone, using a generator mounted on the top of the gas lamp and an appropriate wire connection.

  Optical concentration of solar energy OB-0066
  The optically concentrated solar energy overheats and vapors water to produce steam, which is used by standard steam turbines.

  Request

  Demonstration of micro-turbine based CHP system NDC 048
  It is proposed to install a micro-turbine based CHP system for its further development and demonstration.

  Development of personal protective equipment (PPE) in the form of a face mask SET GEM 3110
  A leading company in the field of industrial coatings application is looking for partners for the development of PPE in the form of a face mask.

  Looking for end of pipe solutions for disposal of used/scrap tyres EMILREQ0006
  Our companies main activity is treatment of used tyres.

  ENVIRONMENT  Offer

  Biological Filtration System for Swimming Pools (The K-Pool System) TO_Salzburg_004
  The technical construction of a clean water swimming pool in combination with a controlled water circulation system in order to obtain a biological self-cleansing (filtration) system that ensures that water quality adheres to the strictest EU and Austrian bathing water hygiene laws.

  Fodder and fertilisers production with dairy wastes. 002OT.GR.APRE
  The aim of the research is to reduce the environmental impact of the dairy industry: to enhance the by-products of the agro-industry for the production of fodder, to enhance zootechny, biological and slaughter wastes, slop and seaweed for the production of ecological fertilisers.

  Integrated process for Biodiesel production. 00/UCM/06
  Using vegetable oil from conventional seed oils or waste cooking oils for obtaining biodiesel as result of an integrated process in which such oils are transesterificated with low molecular weight alcohols.

  Request

  Looking for end of pipe solutions for disposal of used/scrap tyres EMILREQ0006
  Our companies main activity is treatment of used tyres, 25.

  Plastic coating for steel ropes 2.16/0010
  A Norwegian company manufacturing steel ropes wants to develop plastic coating for steel ropes.

  Recycling boxes made of EPS (expanded polystyrene) : request for an Ecological and innovative method  134BR
  The 94/62/CE Directive recommends the re-use of the packaging, which is not possible for the fish boxes for sanitary reasons.

  Reuse and recycling of tanks (25-250 kg storage capacity) 391/00/TR
  The Spanish engineering company needs special technology to install a tank recycling plant.

  INDUSTRY  Offer

  A universal car alternator ANV-D/O/F-2000/01 (upd)
  A low cost universal car alternator has been developed in order to replace almost all other kinds of alternators.

  Actinomycetes for biopulping and biobleaching OO/UAH/06
  Actinomycetes present a big potential interest to be used in biopulping and biobleaching processes.

  Conducting paste, electrodes, sensors and electrochemical reactors containing said paste, and their manufacturing method OO/UAH/11
  It is described an electron conducting composition in paste form, homogeneous, reproducible, adequate for the fabrication of electrodes, sensors and flow through electrochemical reactors.

  Internal baffles for fluidised beds OO/UCM/03
  Design of internal elements formed by tube assemblies or horizontal bars that allow reducing and controlling the bubblesin gas-solid fluidised beds.

  Know-how for design and manufacturing autoclaves RODABE-AUTOCLAVE
  RODABE offers its technology of revolving autoclaves made of stainless steel and with manual/automated loading by its vertical door.

  Moulded concrete beton/201000
  This new wall manufacturing process consists in moulding a reinforced concrete structure inside a mould made up of a insulator material.

  New technology for embossing fabrics with a design, photograph or logo TO/B/026
  The technology being offered provides a new and inventive way of embellishing articles which allows photographic quality designs to be produced quickly in large or small quantities at an acceptable cost and in which the resulting designs are waterproof and hardwearing.

  Pneumatic ROBOT-WASHER for containers, tanks and barrels CH-CRI-14
  The ROBOT-WASHER can be used for the cleaning of cylindric tanks with either flat, rounded, conical or slanting bottoms and open or closed rectangular tanks with a 400mm diameter manhole.

  Polycarbonate Roofing and Facade System TO_Salzburg_003
  A thin walled polycarbonate product and production system that can produce a highly stable geometric form with the corresponding quality and long product life expectancy.

  Purification and/or separation of Bioproducts (Downstream processing). OO/UCM/05
  This technology employs Adsorption Processes based on Selective Adsorbents to purify biomolecules (antibiotics, peptides, amino acids, and proteins) or to separate molecules with a high structural analogy such as isoenzymes.

  Request

  100% bio-degradable concrete mould release agents Pan3393
  The company is looking for a partner with know-how in the fields of biological emulsifers, mould release agents or fatty acid alcohols for 100% bio-degradable concrete mould release agents.

  Alternative Powering Technologies for Sand and Gravel Processing Plant out107
  Alternative technologies are sought to power a sand and gravel processing plant.

  Alternative to perchlore metal degreasing TR001025
  This portuguese company is looking for an alternative to their metal degreasing system, where perchlore was used.

  Concrete Pre-cast Products ICTTR04
  Company activities: Manufactures concrete pre-cast counterweights for cranes.

  Demonstration of micro-turbine based CHP system NDC 048
  It is proposed to install a micro-turbine based CHP system for its further development and demonstration.

  Electronic Display Sign Technology IETR2015
  This Irish company with state-of-the-art Electronic Display Sign Technology wishes to acquire new technology associated with improved LED/LCD performance

  Extremely well noise-insulated diesel power plant GB.K-BRO
  Engineering company seeks help in the choice of technique and material to reduce the noise level from a diesel-run power plant intended for a tropical environment.

  Foaming of Thermoplstic Elastomer (TPE) 2.14/1000
  A Norwegian manufacturer of extruded plastic profiles is looking for technology for foaming of different types of thermoplastic elastomer (TPE).

  Know-how available for injecting plastic pieces in clean room. ICTTR02
  Firm activity: Manufacturing of injection moulds for high precision plastic parts such as connectors, disposible medical parts, etc.

  Plastic coating for steel ropes 2.16/0010
  A Norwegian company manufacturing steel ropes wants to develop plastic coating for steel ropes.

  Recycling boxes made of EPS (expanded polystyrene) : request for an Ecological and innovative method 134BR
  The 94/62/CE Directive recommends the re-use of the packaging, which is not possible for the fish boxes for sanitary reasons.

  Rubber/polyurethane composites 2.15/0010
  A Norwegian company in the retreading business wants to develop composites of rubber waste mixed with polyurethane and eventually other additives.

  Technology and equipment for punching and die stamping of ribbon springs and spring elements (circlips) with a specific geometry.  RB-0029
  A Bulgarian producer of industrial springs (helical and ribbon) is looking for the technology and equipment for punching and die stamping springs and spring elements (circlips) with a specific geometry.

  Technology and equipment for thermal treatment of springs and spring elements (circlips) in gas (protecting) environment.  RB-0028
  A Bulgarian producer of industrial springs is looking for technology and equipment for thermal treatment of springs and spring elements (circlips) in gas (protecting) environment.

  Technology for manufacturing last-generation machinery for the agro-food industry sector. ICTTR07
  Company activities: Complete production lines for manufacturing frozen products; Development of new production processes, advice, production control, maintenance.

  Technology for manufacturing metallic bellows FIN20000927He
  A Finnish company that manufactures, markets and sells connectors and compensators of fabric, rubber and metal, protective and insulating cloths, gaskets and insulation of hot objects is at present looking for new products in their manufacturing program.

  Transfer presses and triple effect presses. ICTTR05
  Company activities: Designing and manufacturing of a range of hydraulic presses for drawing, stamping, setting, minor adjustment, thermo-moulding, encapsulation and testing up to 1,200 Ton.

  INFORMATION TECHNOLOGY  Offer

  E-learning content management tool pan3321
  Applications for internet, extranet and intranet: computer based training and distance learning, complex dBase applications, simulation, content management tools

  Internet-based malfunctions - Causes - Information System IT-TO-0010/2
  Internet-based malfunctions -Causes -Information System facilitates the organisational and information technological design of a service central for applications in machine construction, special purpose machine construction as well as for operators of mobile plants.

  Lift control by Internet OO/UAH/02
  An electronic system for monitoring the operational state of a lift and transmission of this information via internet to a central computer.

  Memora: small portable electronic device 00/07/010 KA TO
  Memora is a small portable electronic device that helps a single person to retrieve easily several confidential code numbers.

  New technology to network any kind of devices with the Internet EMA-001
  The Swiss company offers technology to network devices with the Internet.

  Professionally Guided Self-Management System for Chronic Diseases FIN20001019Ae
  A self-management system for chronic illnesses has been developed.

  Semantic Web Repository IT-TO-1000
  The Web of the future is envisioned as a global database and knowledge base with machine understandable information.

  Software Agents OO/UCM/16
  Software agents integrate results from different fields: artificial intelligence, distributed systems, and object-oriented techniques, in order to offer a computational model that is based on tasks scheduling and delegation, and the cooperation among agents.

  Techniques to resolve restriction-based problems OO/UAM/09
  The techniques for problem solving using restrictions make it possible to solve optimization problems and solve equations, both in numeric and symbolic form, that cannot be treated by means of traditional procedures such as linear programming.

  UMiner: A Data mining system that handles quality and uncertainty NDC 051
  An integrated framework supporting the main data mining tasks.

  Request

  Calibration Management Software 371/00/tr
  The company in Spain is looking for a calibration management software capable of jointly working with the actual calibration
  software of the company.

  Design and development of e-business solutions ISS/TTL1000
  An e-business organisation in Scotland seeks technology partners for formal alliance to carry out e-business development for
  contracts won within international markets.

  Internet application software for building a dynamic and customer-oriented eCommunity and eContent-market, especially for online-learning  OTT-00/14
  The internet application software should be easy to install and easy to use.

  Photo lithographic thick film applications 2.13/3700
  A manufacturing company of thick film circuits is looking for new technology that can increase the packaging density for thick films.

  MEASUREMENTS AND STANDARDS  Offer

  An on-line analyser for the determination of Sulphur Dioxide concentration. 2000-762
  The on-line analyser for the determination of Sulphur Dioxide concentration is based on a novel and proprietary membrane sensor technology, with automated calibration and Sulphur Dioxide gas purging built in.

  Hydraulic Testing in Aquifers by Slug-/Bail Procedure TO 231000
  A company offers an innovative and modern hydraulic test method.

  Supervising food that needs to be kept cool during European transport sfect
  A topical technical solution for the supervision of chilled food during transport has been developed within a European innovation project.
   

  További technológia ajánlatok és igények találhatók a következő honlapon: http://irc.omikk.hu