Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 1. szám · / · FIGYELŐ · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle

Nagypál István: Régi játékkártyák
Hungária-könyvek 6.

A tömegcikk korszakában minden könyvbarát szívét megdobogtatja az annyira ritka szép könyv. A Hungária-könyvek sorozata eddig is több figyelemreméltó bibliofil-művet hozott, de a jelen esztendő Karácsonyán megjelent kártyatörténeti monográfia könyvművészeti szempontból legszebb darabja a gyüjteménynek. Hatalmas munka és műértés, sok szeretet és gondosság kellett e mű megalkotásához. Kner Albert sokszínű metszetei - mindegyik külön-külön egy kis remeklés - a nemes Kner-hagyomány értékes továbbfejlődését jelentik; nagy művészi érzék és alkotókészség nyilatkozik meg e miniatür grafikai alkotásokban. Az ő kezét dícséri a könyv stílusos, mintaszerű tipográfiája és kötése is. Kolb Jenő rövidrefogott, inkább vázlatszerű tanulmánya érdekesen és vonzón világít rá a kártyajátéknak - a nagyközönség előtt jobbára ismeretlen - művészeti, művelődéstörténeti és társadalmi vonatkozásaira. A Hungária-nyomda igazán értékes művel gazdagította a művészi magyar grafikát s egyben újabb tanuságot tett ezen iparművészeti ágazat elevensége mellett; a szép könyv - s különösen, ha jó könyv is - mindig propagandát jelent a Könyv számára. Ez a mű méltán nyerte el a Bibliofil Társaság ezidei egyesített jutalmát: az év legszebb magyar könyve kitüntető címét.