NYUGAT / 1937. 9. szám

borito

TARTALOM

•   Illyés Gyula: Rend a romokban
•   Illyés Gyula: Te is meghalnál…
•   Illyés Gyula: Gyülöltem a címert…
•   Illyés Gyula: Arccal le…
•   Előd Géza: Tolnai Vilmos
•   Karczag István: Egyenes út
•   Jankovich Ferenc: A nyúl éneke
•   Jankovich Ferenc: Egy cselédház udvarán
•   Remenyik Zsigmond: Egy kereskedő hősi halála
•   Nagy Lajos: A goromba kisfiú
•   Forgács Antal: Nyár: I.
•   Forgács Antal: Nyár: II.
•   Forgács Antal: Nyár: III.
•   Forgács Antal: El ne feledd a mesterségedet
•   Kádár Erzsébet: A macska
•   Reményi József: Az amerikai magyar nyelv
•   Vészi Endre: Nyugtalan éjjel
•   Török Sophie: Majthényi Flóra százéves
•   Weöres Sándor: Gilgames: Első tábla
•   Weöres Sándor: Gilgames: Jegyzetek
•   Weöres Sándor: Gilgames: Jegyezetek az első táblához.
•   (FIGYELŐ) Schöpflin Aladár: Üdvözlet a Nemzeti Színháznak
•   (FIGYELŐ) Schöpflin Aladár: Pekár Gyula
•   (FIGYELŐ) Kardos László: Boldog Margit
•   (FIGYELŐ) Kardos László: A költő és a császár
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Kardos László: Háború – Juhász Géza versei
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Radnóti Miklós: Felgyújtott erdő - Pável Ágoston új verseskönyve
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Vas István: Mélyből hoztam - Nagy Méda versei
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Radnóti Miklós: Költő ne félj - Mihály László válogatott költeményei
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Radnóti Miklós: Három asszonyköltő
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Reményi József: Felhők fölött, felhők alatt - Flórián Tibor versei
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Kardos László: Zöld árviz - Balázs Ferenc regénye
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Nagy Lajos: A vádlott és védője - Sebestyén Ernő dr. könyve
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Karinthy Frigyes: Férfihárem - Rozsnyai Polett könyve
•   (FIGYELŐ) (Külföldi írók) Szolnoki István: Egy írástudó ifjúsága
•   (FIGYELŐ) (Külföldi írók) Szolnoki István: Brave new prophet
•   (FIGYELŐ) (Külföldi írók) Szolnoki István: Castellio
•   (FIGYELŐ) (Képzőművészeti szemle) Farkas Zoltán: Zala György
•   (FIGYELŐ) (Képzőművészeti szemle) Farkas Zoltán: A kompozició sorsa az újabb festészetben
•   (FIGYELŐ) (Képzőművészeti szemle) Haiman-Kner György: Könyvnyomtatás és kultúra
•   (A NYUGAT HÍREI) : A Nyugat 500 pengős tanulmánypályázata