NYUGAT / 1935. 4. szám

borito

TARTALOM

•   Karinthy Frigyes: Az ötvenéves Kosztolányi
•   Rédey Tivadar: Levél Kosztolányi Dezsőnek
•   Rédey Tivadar: Esztergomi nyár
•   Rédey Tivadar: Az építész fia
•   Hegedűs Gyula: Petőfi és Kossuth
•   Juhász Gyula: Fák
•   Juhász Gyula: Ének Bukosza Tanács Ignácról
•   Jancsó Elemér: Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig
•   Sárközi György: Gondolatok a könyvtárban
•   Lesznai Anna: Ondova parton
•   Lesznai Anna: Szürkület
•   Füst Milán: Emlékbeszéd Osvát Ernőről
•   Fekete Lajos: Léhűtők
•   Fekete Lajos: Haláljáték a hegyen
•   (FIGYELŐ) Halász Gábor: Új verseskönyvekről: Téma –
•   (FIGYELŐ) Halász Gábor: Új verseskönyvekről: – és változatok.
•   (FIGYELŐ) Bálint György: Mai amerikai Dekameron
•   (FIGYELŐ) Schöpflin Aladár: Gárdonyi problémája
•   (FIGYELŐ) Ady Lajos: Az igazi Ady
•   (FIGYELŐ) Illés Endre: A Szomjas Inasoktól a Hold uccáig
•   (FIGYELŐ) Szentimrei Jenő: Ábel Amerikában
•   (FIGYELŐ) Reichard Piroska: Itt voltam…
•   (FIGYELŐ) Illyés Gyula: A parasztélet rendje
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Fodor József
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Kardos László
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Erdőházi Hugó
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Szegedi István
•   (FIGYELŐ) (Kisebb bírálatok) Forgács Antal
•   (DISPUTA) Kardos Albert: Stíluskritika
•   (DISPUTA) Farkas Zoltán: Munkácsy-problémák
•   (DISPUTA) Horváth Árpád: A «Lenni, vagy nem lenni» helye a Hamletben
•   (DISPUTA) Farkas Zoltán: Képzőművészet
•   (DISPUTA) Schöpflin Aladár: Színházi bemutatók
•   (DISPUTA) Szentimrei Jenő: Uj Romeo és Julia Kolozsváron
•   (KÜLFÖLD) Gy. A.: Valéry az erényről
•   (KÜLFÖLD) Gy. A.: Egy «új» francia költőről
•   (KÜLFÖLD) : Kétféle irodalomismeret
•   (KÜLFÖLD) H. A.: Az okkultizmus mint pozitív tudomány
•   (KÜLFÖLD) P. Berinkey Irma: H. G. Wells
•   (KÜLFÖLD) François Gachot.: Aragon: A bázeli harangok
•   (ÁRKÁDIA) 
•   (A NYUGAT HÍREI)