Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 7. szám

A NYUGAT HÍREI

Goethe halálának százéves fordulója alkalmából a Nyugat legközelebbi, április 16.-i számának egy részét a költő emlékének szenteli.

A NYUGAT BARÁTOK KÖRE Irodalmi Szalonjának előadásai: Február 25-én Nagy Endre konferált és háborús élményeiből adott elő; Ascher Oszkár Babits Mihály, Baudelaire, Heine és Verlaine műveiből szavalt. 27-én Mihályfiné Bleyer Lili énekelt magyar, francia, olasz és orosz dalokat hárfakísérettel; Karinthy Frigyes műfordítói furcsaságokról és fatális sajtóhibákról konferált. Március 1-én Lakatos László olvasott fel részleteket önéletrajzából. 3-án Nagy Endre konferált és háborús élményeiből adott elő; Ascher Oszkár Arany János Széchenyi-ódáját, továbbá Ady, Babits, Gellért és Ignotus háborúellenes verseit szavalta. 5-én Karinthy Frigyes Telma Titusz tanulmányából adott elő. 8-án Móricz Zsigmond olvasta fel egy új novelláját: Simonffy Margot Török Sophie, Reichard Piroska, Tóth Árpád és Babits verseiből szavalt. 10-én Nagy Endre konferált és háborús élményeiből adott elő; Ascher Oszkár Andersen-meséket és Ady-verseket szavalt. 12-én Karinthy Frigyes készülő új humoros könyvéből olvasott fel; Simonyi Mária Reichard Piroska, Marconnay Tibor és Somlyó Zoltán verseiből szavalt. 15-én Székely Béla az amerikai lélekellenes lélektanról tartott előadást; Palágyi Lajos Vajda Jánosnak Arany János költészetéről vallott elítélő véleményéről beszélt. 17-én Nagy Endre konferált, Ascher Oszkár kínai költőkből és Pap Károly Mikáel-jéből szavalt. 19-én Nagy Endre a Pen-klub válságának kulisszatitkait tette szóvá.

Kodolányi János szerzői estje március 19-én volt a Zeneakadémián. A bevezető előadást Móricz Zsigmond tartotta, Simonyi Mária, Réti Anny és Ascher Oszkár szavaltak, Medgyaszay Vilma énekelt Kósa György zongorakíséretével, Garai György hegedűszámokat adott elő, Ádám Gábor, Erdélyi József, Illyés Gyula, Szegi Pál saját műveikből adtak elő.

Molnár Ákos novelláskötete április elején jelenik meg. Ára 2.40 P, kötve 3.40 P. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában.

Berda József «Örökkévaló lobogással» című új verseskötete áprilisban jelenik meg. A kötet bolti ára 3 pengő, a Nyugat előfizetőinek 2 pengő lesz. Előjegyzéseket elfogad a Nyugat kiadóhivatala.