NYUGAT / 1931. 20. szám

borito

TARTALOM

•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : 
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Himnusz a mulandóságról
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Damiani szent Péter himnusza az égi jegyesről
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Aquinói szent Tamás himnusza az oltáriszentségről
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : A szeplőtelen fogantatás
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Hóra-ének a hétfájdalmu szűzről
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Ének a szent szűzekről
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Szent ambrus esti imája
•   (Nyolc himnusz a középkori latin költészetből) : Nyolc himnusz a középkori latin költészetből : Stabat mater…
•   Hevesi András: Kazinczy példája
•   Kassák Lajos: Egy ember élete (7)
•   Kassák Lajos: Egy ember élete (7): 13.
•   Kassák Lajos: Egy ember élete (7): 14.
•   Patkó Károly: Cefalu
•   Patkó Károly: Bárkavontatás
•   Bohuniczky Szefi: Vergődők
•   Illyés Gyula: Oly időben éltem…
•   Illyés Gyula: Gyermekkor
•   Illyés Gyula: A cselédleányra gondolok
•   (FIGYELŐ) Németh László: Klasszicizmus?
•   (FIGYELŐ) (In memoriam) Révay József: Wilamowitz-Moellendorff
•   (FIGYELŐ) (In memoriam) Kőnig György: Wilamowitz-Moellendorff
•   (FIGYELŐ) (Regény és széppróza) Illés Endre: Doktor Gulliver a sarkvidéken
•   (FIGYELŐ) (Regény és széppróza) Szini Gyula: Fekete nappalok, fehér éjszakák
•   (FIGYELŐ) (Vers) Fenyő László: A szenvedők királya
•   (FIGYELŐ) (Tudomány és kritika) Turóczi József: Temesvári Pelbárt
•   (FIGYELŐ) (Színház) Schöpflin Aladár: Bemutatók
•   (FIGYELŐ) (Képzőművészet) Farkas Zoltán: Magyar posztimpresszionisták
•   (Magyar írók sátora) : 
•   (A NYUGAT HÍREI) : Felhívás Riedl Frigyes emlékének tisztelőihez