NYUGAT / 1930. 18. szám

borito

TARTALOM

•   Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem: VII.
•   Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem: VIII.
•   Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem: IX.
•   Aba-Novák Vilmos: Arckép
•   Molnár József: A cimbalmos előtt csoda esik
•   Illyés Gyula: Hol van az aggastyán
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon: Az erdő, a mező eltartó ereje
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon: Rangsor-kísérlet
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon: Európán túl
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon: A tengerentúli modern államok
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon: Ember és ember
•   Móricz Miklós: Az ember és a vagyon: Az ember útja
•   Aba-Novák Vilmos: Néhai Olgyai Viktor arcképe
•   Fenyő László: Városi ősz
•   Fenyő László: Tifusz
•   Elek Artúr: Patthy Károly
•   Marconnay Tibor: Holt nővéremről álmodtam ma éjjel…
•   Marconnay Tibor: És ezután mi marad?
•   Móricz Zsigmond: A zsidó lélek az irodalomban
•   Erdélyi József: A fehér torony
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Regény és széppróza) Schöpflin Aladár: Szemere György
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Regény és széppróza) Illés Endre: Szántó György regényei: 1.
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Regény és széppróza) Illés Endre: Szántó György regényei: 2.
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Regény és széppróza) Illés Endre: Szántó György regényei: 3.
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Regény és széppróza) Schöpflin Aladár: Erich, bocsáss meg
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Vers) Fenyő László: Ember Ervin versei
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Tudomány és kritika) Fenyő László: A legújabb líra a világirodalomban
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Tudomány és kritika) Turóczi József: Romantikus történetszemlélet
•   (FIGYELŐ) (Apró bírálatok) : 
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Fordítások) Hamvas Béla: Dreiser Theodore és az «Amerikai tragédia»
•   (FIGYELŐ) (Magyar irodalom Elvek és tünetek) Szenteleky Kornél: A vajdasági irodalom
•   (FIGYELŐ) (Német irodalom) Túróczi József: A fiatal Hofmannsthal prózája
•   (FIGYELŐ) (Német irodalom) Túróczi József: Az irodalomtudomány filozofiája
•   (FIGYELŐ) (Német irodalom) Turóczi József: A tehetetlenek
•   Farkas Zoltán: A nemzetközi építészeti kiállítás
•   (KÉPZŐMŰVÉSZET) Farkas Zoltán: Nagy István
•   (SZINHÁZ) Lengyel Menyhért: Medgyaszay
•   (SZINHÁZ) Schöpflin Aladár: Elga
•   (SZINHÁZ) Lányi Viktor: A koldus operája
•   (SZINHÁZ) Schöpflin Aladár: A gyönge nem