Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 5. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Nyugat-esték Kassán és Eperjesen

Február 12-én Kassán, a Schalk-ház nagytermében, 13-án pedig Eperjesen, a Városi Szinházban Nyugat-est volt. Mindkét helyet zsúfolásig megtöltötte a városi és környékbeli intelligencia s mindvégig lelkes ünneplésben részesítette a közreműködőket, elsősorban Móricz Zsigmondot, aki a Nyugat jövő útjáról beszélt, aztán felolvasta a tiszazúgi méregkeverőkről szóló írását, végül egy novelláját adta elő. Simonyi Mária Ady, Babits, Gellért, B. Palotai Boris, Simon Andor, Somlyó Zoltán és Móricz Zsigmond verseit szavalta. A közönség elragadtatással fogadta úgy őt, mint Ascher Oszkárt, aki Ady, Babits, Gellért, Karinthy, Kosztolányi és Tóth Árpád műveiből adott elő. A kassai esten Nagy Endre is részt vett, irodalmi kérdésekről konferált és felolvasta Ujházi Edéről írt arcképét viharos tetszés mellett.

Tóth Árpád emlékmatiné lesz március 2-án a Belvárosi Szinházban. Közreműködnek: Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Simonyi Mária, Somlay Artur, Pápay Klára, Szarvas Klára, Ascher Oszkár, Győri Pál, Kósa György, Rősler Endre, Somló István. Bemutatásra kerülnek: Lányi Viktor, Molnár Antal, Nádor Mihály által megzenésített Tóth Árpád-versek. Népszerű helyárak. Jegyek a szinház pénztáránál és Rózsavölgyinél kaphatók.