Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 22. szám · / · SZINHÁZI FIGYELŐ

Tersánszky J. Jenő: TÜZEK AZ ÉJSZAKÁBAN
Földes Imre színműve az Új Szinházban

Ezt a darabot nem hiszem, hogy össze lehessen vetni a Földes Imre egyéb műveivel. Mert, bár benne vannak a Földes nagyszerű drámaírói kvalitásai, az író szívét valami más mozgatja, mint amit a drámák szorosan értett minősége megkíván.

A kritikát illetőleg azonban olyasmiről van szó, hogy ezer és egy ok köti a kezem, hogy ne tudjam teljes egészében és minden szempontból bírálat alá venni ezt a darabot. Célját, tendenciáját jogosnak és szépnek látnom, ez olyan természetes, mint hogy itt most magyarul írok. Megírásának módjára pedig azt mondhatom, hogy jobbat ebben a nemben és ebből az anyagból nem gondolom, hogy lehetett volna írni, legföllebb okosabbat.

Ennyit a darabról.

Többet lehet beszélni a darabnak előadásáról.

Úgy tetszik nekem, hogy ebben a darabban és egyáltalán az összes mai színdarabokban, bizonyos helyzetek, hangulatok, átmenetek egészen elhanyagolódnak, vagy hát rosszul oldódnak meg és csak bizonyos fajtájúak jelentenek értéket.

A komikum, a humor az, ami versenytárs nélkül brillirozik, ami még a legrosszabb darabokban is csaknem kifogástalan. Ezen kívül még drámai feszültség, rémület, realitásokhoz kapcsolódó hév, vagy csevegő, magyarázó, tárgyaló részek kifogástalanabbak többé vagy kevésbbé.

Ami ezeken a modulációkon kívül van, a patetikus, heroikus, vagy érzelmes, főként az érzelmes helyzetek, majdnem kivétel nélkül csapnivalóak a mai drámákban, s ebben sem jobbak.

A szinészek vagy az úgynevezett klasszikus iskola üres hangrezgetésével deklamálnak, vagy csikaróan érzelegnek. Az élet hangjaihoz a legritkább esetben járnak közel ez utóbbi helyzetekben. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben ragadjanak magukkal, a legritkább eset.

Hogy ez nagy fogyatékosság? Hát ez természetes.

Mert nem arról beszélek, hogy néha a szöveg állítja lehetetlen problémák elé a szinészeket, hanem arról, hogy a legjobb és legtermészetesebb szövegből énekelnek és nyöszörögnek, vagy viccelnek elő néha kínos színjátékot úgy, hogy még akkor is többet hatna, ha egyszerű fahangon elrecitálnák a szöveget, mint ezt már egyszer említettem itten.

Hogy ebben a hibában a közönség befolyása dolgozik? Az biztos! Hogy például a közönség előszeretettel és megállapíthatóan hálás a komikum, a karikirozás iránt és még a finomabb, vagy mélyebb fajta elmésség is alig hat? Ez is tény. Dehát ez még csak arról beszél, hogy ha a közönség zsarnoksága megkapja a maga csemegéjét, szerény nézetem szerint a szinészi törekvés célja mégis az volna, hogy azért a lehetőséghez képest a jobbak, az értőbbek lelki igényeihez mérje teljesítményét valamely előadás.

Tulajdonképpen nem is rónám mindezt a színészeknek maguknak a rovására. Mert a rendezés felelős elsősorban ezekért a hibákért.

Hogy miért mondom pedig el pont itten ezt az általános kifogást? Azért, mert ennél a darabnál többször felötlött nekem az, hogy a szöveg mást zengene, ha másként mondanák és itt nagyon keveset lehetett szó arról, aminek másutt többször tanuja voltam, hogy a szinészek ajkán kapott életet és színeket a lehetetlen szöveg.

Hangsúlyozom, hogy mindez csak bizonyos helyzetekre vonatkozik. Kiváltlag az érzelmes és patetikus helyzetekre. Szinte frappirozott néha, hogy egy-egy előadó szinész a leghelyesebb, legtermészetesebb hangsúllyal kezd beszélni és mond el egy-két mondatot a szerepéből, aztán, mintha keveslené azt, hogy reális a hangja és nem játszik, egyszerre deklamációba csapott, vagy agyonszínezte szerepét iskolás, patronos színekkel.

Nos, ezt a követel rubrikába írva, szívesen koncedálom, hogy az előadók teljesítménye más helyzetekben elsőrendű volt.

Harsányi Rezső súgójáról például föntartás nélkül dicsérőleg szólhatok. Szerepéből csaknem minden helyzetet átmentett valószerűre és életteljesre. Nem volt rossz Bánóczi Dezső tábornok-karikatúrája és Lengyel Vilmos intrikusa. A női szerepekben meg lehet említeni Orsolya Erzsit és Kaszab Annát, körülbelől a fönti kifogások leszámításával. És kisebb szerepekről is sok jót lehet mondani.

Annyi bizonyos, hogy az Új Szinház kisérletezése bátor, változatos és reményteljes munka.