Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 18. szám

BABITS MIHÁLY: AZ ÍRÁSTUDÓK ÁRULÁSA

(Tolsztoj szelleme jár vissza közibénk, az évfordulók szeszélyes sorában. Hadd ajánljam Neki ezeket a gondolatokat, amiket egy ujabb író könyvének ismertetéséhez akarok fűzni.)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.